Hướng dẫn lắp đặt thiết bị vào xe

 

Trọn bộ sản phẩm gồm có:

+ 1 thiết bị định định vị GPS Go

+ 1 thẻ SiM

+ 1 thẻ bảo hành

+ 1 cụm dây GPS và 1 bộ dây ổ khoá cho từng loại xe

  Đầu tiên, Anh/Chị sẽ tiến hành lắp thẻ Sim vào thiết bị và bật công tắc bên trong thiết bị sang “ On “.

  Còn đây là cụm dây GPS, tất cả các dòng xe sẽ dùng chung cụm dây GPS này. Anh/Chị xem hình ảnh bên dưới này và làm theo.

  Kế tiếp là bộ dây ổ khoá, bộ dây này có chức năng là chống cắt dây zin của xe, với mỗi loại xe khác nhau bên em sẽ cung cấp bộ dây ổ khoá riêng cho từng loại xe của Anh/Chị.

  Bên dưới là hình ảnh bộ dây ổ khoá cho các loại xe Honda, Anh/Chị xem ảnh này để làm theo nhé!

  Và đây là một số hình ảnh của các bộ dây ổ khoá cho từng loại xe khác trên thị trường, cách đấu nối cũng hệt như bộ dây ổ khoá bên trên.

Anh/Chị xem Video này để hiểu hơn cách lắp nhé!