Bước1: Tải Ứng Dụng

Bạn sử dụng hệ điều hành nào thì nhập vào ảnh HĐH đó nhé!

Bước 2: Đăng Nhập & Sử Dụng

Sau khi đã cài đặt Ứng Dụng, Anh/Chị mở lên và tiến hành đăng nhập.

Bước 3: Bạn Thảo Danh Mục Các Chức Năng Chính Của Thiết Bị để tham khảo nhé